Hướng dẫn đăng nhập

Để đăng nhập quản lý Trang Doanh nghiệp, Đối tác Truy cập vào https://business.momo.vn/portal/login sẽ ra giao diện như hình:
form-login

Tại màn hình Đăng nhập, Đối tác có các thao tác sau:

 • M4B Web hỗ trợ 2 hình thức Đăng nhập:
  • Đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu (xem Hướng dẫn tại đây)
  • Đăng nhập thông qua Số điện thoại đã liên kết với Tài khoản M4B:
   • Đăng nhập nhanh bằng cách sử dụng ứng dụng MoMo quét vào Mã QR (tham khảo thêm mục Đăng nhập nhanh bằng mã QR)
   • Đăng nhập bằng tin nhắn SMS
 • Đối tác có thể sử dụng tính năng Quên mật khẩu để thiết lập lại mật khẩu.